En ny rapport från SLU, Akvatiska resurser, visar att vikaresälen är en viktig aktör i Bottenvikens ekosystem. Den äter ansenliga mängder av såväl strömming som siklöja, och det är därför viktigt att den finns med i förvaltningsplaner för havsområdet. Kunskapen om vad vikaresälen äter har hittills saknats, och fortsatta undersökningar av vikaresälens födoekologi är viktiga.