Fiskmjöl har länge varit den dominerande proteinkällan i fiskfoder, och fiskolja har stått för en betydande del av energiinnehållet. Ny forskning visar att det går att ersätta en del av de fiskbaserade ingredienserna med vegetabiliska alternativ, om det görs med kunskap om olika fiskarters krav och behov. Rani Abro från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt möjligheten att använda kolhydrater som energikälla i foder till röding, abborre och tilapia.