Sven-Gunnar Lunneryd, SLU, är en av medförfattarna till den uppmärksammade skarvstudie som publicerades förra veckan. Han menar att många rubriksättare gick för långt när de skrev att skarven inte hotar kustfisket. Framförallt när det gäller abborre kan skarven i vissa områden ha en tydlig, negativ påverkan på bestånden, och därigenom även på kustfisket. Det viktigaste är att det inte är svart och vitt, menar Lunneryd. Det finns områden där man kan se att skarven är en direkt konkurrent till människan, men i andra områden betyder den inte så mycket.