En stor blomning av en potentiellt giftig typ av alger, Prymnesium polylepis, i östersjön under 2008 kan ha påverkat ejdrarnas häckning, enligt en forskningsstudie. Ejdrarna äter musslor som i sin tur äter planktonalger, och därmed kan sprida giftet vidare. Orsaken till ejderns och flera andra dykänders kraftiga minskning under senare år bekymrar många.