EU-kommissionen vill att energi från havsvågor, strömmar och tidvatten ska utnyttjas mer i framtiden. Havskraftverk skulle kunna kunna stå för en stor del av Europas behov av el. Dessutom skulle en satsning skapa många arbetstillfällen.