För att ta reda på hur mycket fisk skarvar egentligen äter har maginnehållet på skarvar undersökts. Med hjälp av dessa uppgifter har forskare från Uppsala universitet och SLU kunnat uppskatta hur mycket skarvarna i ett område totalt sett konsumerar av olika fiskarter, och jämfört detta med yrkesfiskarnas fångster. För de kommersiellt viktigaste fiskarterna, ål och torsk, verkar skarvens påverkan på det kustnära fisket ur ekonomisk synpunkt inte ha särskilt stor betydelse, enligt forskaren örjan östman vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet.