Behovet av kontinuerliga och samordnade observationer om jordens miljötillstånd är omfattande. Sverige deltar denna vecka på Group on Earth Observations (GEO) toppmöte i Geneve . Målsättningen är en överenskommelse om ett nytt tioårigt samarbete för ett ökat internationellt utbyte av miljödata, öppet och utan kostnad eller andra hinder. Sverige har ända sedan första början varit fullvärdig medlem i GEO och stött samordningen av miljödata med ekonomiska resurser och genom svenska experters arbete.