I dag röstar EU-parlamentet om ett nytt lagförslag för offentliga upphandlingar. Om förslaget går igenom innebär det att kommuner, stat och landsting får större möjlighet att väga in politiska krav när de upphandlar. Större fokus ska läggas på faktorer som miljö- och kollektivavtal medan priset, som hittills vägt tyngst vid upphandling, blir mindre viktigt.