Den allvarliga syresituation som påverkat östersjön under hela 2000-talet fortsätter. Höstens undersökningar visar att 15 procent av bottnarna är döda på grund av helt syrefria förhållanden, och omkring 30 procent lider av akut syrebrist. De inflöden till östersjön som inträffat under de senare åren har enbart medfört tillfälliga förbättringar av syreförhållandena i södra östersjön. Inga inflöden har varit tillräckligt stora för att nå och förbättra syresituationen i de stora djupområdena runt Gotland.