För att kontrollera det fiske som bedrivs öppnar Havs och vattenmyndigheten nu kontor i Luleå. Kontoret i Luleå ska arbeta med fiskekontroller men också med att nå ut med information till fiskare.