Redan 2012 påtalade Sjöfartsverket i en rapport behovet av ett nytt fartyg för miljöövervakning. Våren 2013 skrotades nu nedlagda Fiskeriverkets forskningsfartyg Argos. Nu har regeringen beslutat att Sveriges Lantbruksuniversitet och SMHI får i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter sätta igång med en förprojektering för ett nytt fartyg. En rapport ska lämnas till regeringen senast 15 augusti i år.