Ett intensivt fiske kan innebära att fisken blir mindre och könsmogen vid en tidigare ålder. Det beror på att nät och trålar fångar större fiskar medan mindre fiskar kan klara sig ur maskorna.