Forskare från Stockholms universitet har deltagit i Sida-projekt för att hitta lösningar som gör att människor i de utsatta kustområdena kan hantera det förändrade klimatet. Målet är att skapa ömsesidiga relationer mellan svenska och utländska parter i projekt som långsiktigt också ska gagna människor som lever i fattigdom.