Torsk som är kortare än 38 centimeter får inte tas upp i östersjön. Denna regel, som ska skydda fisk från hårt fisketryck, leder till att småvuxen torsk som tidigt blir könsmogen i större grad får möjlighet att fortplanta sig.