Vågor kan vara en mer effektiv kraftkälla än vindkraft eftersom vågor har högre energidensitet än vind. En ny EU-finansierad pilotstudie visar att vågkraft kan vara värt att satsa på i östersjön, där vågorna blir brantare än på västkusten.