Genom att studera Google Earths satellitbilder har forskare vid University of British Columbia upptäckt ett omfattande illegalt fiske. Detta kan ha en mycket större påverkan på de globala fiskebestånden än man tidigare trott.