Nu har ett estniskt räkfiske tagit sig genom nålsögat och blivit miljöcertifierat.För detta krävs vetenskapliga bedömningar som bekräftar att beståndet är bärkraftigt, att de marina ekosystemen förblir intakta och kan bibehålla sina funktioner, och att det finns tydliga förvaltningsplaner.