Den stora dödligheten bland fisk i Hanöbukten har ännu inte fått sin förklaring, men kan bero på brist på b-vitaminet tiamin.Forskaren Lennart Balk från Stockholms universitet tror att det rör sig om samma problem som tidigare visat sig i andra områden i östersjön.