När klimatförhandlingarna i Warszawa nu går in i slutfasen med ministrar från 130 länder på plats, är behovet av ledarskap akut. Förhandlingarna under klimattoppmötena blir också allt mer stängda och det är svårt för forskare och organisationer att få insyn i vad som händer i mötesrummen.