Det måste inrättas ett marint skyddat område i öresund. Här finns unika naturvärden som behöver skyddas för framtiden, och Sverige och Danmark borde tillsammans utreda vilka skyddsformer som är lämpligast. Det anser tre miljöpartister i en debattartikel.