Föroreningar från fiskodlingar är ett problem som måste hanteras och lösas. Ett annat är förrymd odlad fisk, som sprider både sjukdom bland vilda fiskstim och sänker företagens lönsamhet. Ett nytt forskningsprojekt ska med hjälp av avancerad teknik försöka hitta lösningar på problemen.