I ett nystartat projekt ska forskare skaffa sig en bild av fiskens stressreaktioner i odlingsmiljö. Med hjälp av den senaste tekniken inom telemetri, datalagringsimplantat och fysiologisk mätteknik kommer djurens respons vid olika moment inom kommersiell fiskodling att mätas. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och SLU.