Fartygstrafik ger lika stora försurningseffekter som de ökande koldioxidutsläppen visar ny forskning. Tidigare modelleringar för att bedöma sjöfartens försurande effekt har gjorts utifrån ett årligt globalt genomsnitt. I den nya studien har man istället skapat en modell som visar resultaten för varje månad. Det har gett helt andra resultat.