Forskningsprogrammet EcoChange går snart in på sitt sista år, och resultaten gör det möjligt att för första gången ge en sammantagen bild av vilka effekter klimatförändringarna kommer att ha på östersjön. Professor Agneta Andersson, som koordinerar programmet, berättar att förutsättningarna i Bottniska viken skiljer sig åt jämfört med övriga östersjön.