Ett exemplar av arten asiatisk strandkrabba har påträffats utanför Hönö i Göteborgs norra skärgård. Denna art har tidigare invaderat andra områden i Europa och även USAs östkust. Den tål stora förändringar av både salthalt och temperatur. Den asiatiska strandkrabban äter gärna mycket av det som finns på botten såsom snäckor, musslor, men även yngel och ägg av fisk. Därmed kan den konkurrera med andra inhemska arter.