EU:s medlemsländer har kommit överens om fiskekvoterna för östersjön 2014. I stora drag gick länderna på EU-kommissionens förslag från i augusti, men man valde en betydligt mindre minskning av laxkvoten i Finska viken än vad kommissionen hade rekommenderat.För torskens del ska kvoten ökas öster om Bornholm och minskas med 15 procent väster om Bormholm.