Halter av miljögifter och läkemedelsrester ska undersökas i fisk fångad i närheten av Stockholm. Syftet är att skapa sig en bild av hur en storstad påverkar de omgivande vattnen. Studien ska pågå till slutet av 2014. och man hoppas sedan bland annat kunna ge bättre rekommendationer gällande konsumtion av fisk från regionen.