Våra koldioxidutsläpp försurar haven. För att ta reda på hur ett mer komplext system kan påverkas av surare vatten har ett projekt genomförts utanför Kristinebergs Marina Forskningsstation. Jättestora påsar sattes ut i fjorden och fylldes med allt från bakterier till fiskar. I hälften av påsarna ändrades pH-värdet. I hälften av påsarna ändrade forskarna pH-värdet. Försöken visar att försurningen förändrar djurlivet dramatiskt.