Miljöministrarna i östersjöländerna lyckades slutligen komma överens när det gäller miljöåtgärder för östersjön. Förhandlingarna om Baltic Sea Action Plan blev dramatiska, och Ryssland satte sig på tvären angående fartygstrafikens utsläpp av kväve. Många aktörer är missnöjda, men Aktionsplanen är i hamn.