Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att förenkla reglerna när det gäller fiskets. Det handlar exemplevis om att korta handläggningstiderna och ge regellättnader, eller att göra bra konsekvensutredningar för fiskenäringen innan regler införs.