Idag håller länderna ett miljöministermöte i Köpenhamn. På detta möte ska bland annat preliminära mål för minskning av ländernas utsläpp av näringsämnen göras bindande. Det är dags för Sverige att återigen tar på sig en ledarroll när det gäller östersjöarbetet, anser Birgitta Dahl, före detta miljöminister.