Efter en del protester och invändningar är nu det ryska fisket av pollock (Theragra chalcogramma) på väg att miljöcertificeras. MSC-certifieringen av det ryska Alaska pollockfisket har potential att förändra hela fiskeindustrin i Ryssland, enligt Konstantin Zgurovsky, chef för ryska världsnaturfondens havsprogram.