Bakterier i havet kan bli en viktig komponent i framtidens energiproduktion. Det tror Jarone Pinhassi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. För några år sen slog man fast att även marina bakterier använder solens ljus för att växa, tack vare proteinet proteorhodopsin. Upp till 30 procent av cellens energibehov kan komma från solen.