Den 23-26 september 2013 möttes FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, i Stockholm för att lägga fast och presentera nya slutsatser om klimatets förändring. 250 delegater från 111 länder deltog på mötet. Syftet var att slutligt ta ställning till en "Summary for policymakers", en kortfattad rapport som ge ger världens regeringar ett uppdaterat, robust och tydligt underlag för att förstå hur klimatförändringar påverkar. Här har vi samlat viktig rapportering inför, under och efter mötet.