I budgetpropositionen finns en del miljösatsningar som berör havsmiljön. Framförallt lyfts frågorna om övergödning och miljögifter fram. Bland annat föreslår regeringen en satsning på utveckling av avancerad teknik för rening av läkemedelssubstanser och andra svårnedbrytbara kemikalier i avloppsvatten.