Handlare som köper fisk direkt från en fiskare och säljer den vidare är skyldig att rapportera detta till Havs- och vattenmyndigheten. Regeln har gällt ända sedan EU-inträdet 1995, men det är fortfarande många som inte känner till den.