Nu kan alla studera östersjöns djup. Sjöfartsverket har tillsammans med övriga länder runt östersjön tagit fram en databas och webbapplikation som visualiserar havsbottnen. – Databasen ger en sammanställd bild av bottentopografi över nationsgränserna och kommer att förse forskare och intressenter inom havsmiljöområdet med kunskap om hela östersjön, säger Magnus Wallhagen, produktionschef på Sjöfartsverket.