Ett unikt fossilfynd i Jordanien väcker uppmärksamhet i forskarvärlden. Den fisklika stjärtfenan hos en utdöd jätteödla visar på ett tydligt sätt hur evolutionen får varelser att anpassa sig till den miljö de lever i. – Fossilet visar hur nya fynd kan ändra den gängse uppfattningen om utdöda djurs liv och leverne, och vilken fantastisk anpassningsförmåga som reptiler besitter, säger Johan Lindgren från Lunds universitet som står bakom det spektakulära fyndet.