Utanför Smygehuks kust ligger ett gammalt vrak av en gotländsk fiskebåt. När båten sjönk för sju år sedan tog den med sig alla fiskeredskap ner till botten. På tisdagen inleddes arbetet med att bärga det enorma fiskegarnet. Problemen med förlorade fiskenät är fortfarande stora i östersjön. De ligger kvar och spökfiskar i många år, alldeles för sig själv.