år 2006 infördes ett förbud att lägga nät på vatten grundare än tre meter under vår och höst. Det var en desperat åtgärd för att rädda havsöringen. Kritiken mot förbudet har varit hård, eftersom nätfisket på våren och hösten är en uppskattad tradition i skärgården. Men det verkar som om regeln har haft avsedd effekt. I Norrbotten har både öringen och harren gynnats av förbudet.