En internationell forskningsexpedition ska borra sig djupt ner i östersjöns sediment, för att kartlägga östersjöns geologiska historia de senaste 130000 åren. Borrkärnorna kommer att ge information om den tidigare klimatutvecklingen i regionen och om den skandinaviska inlandsisens variationer i utbredning under den senaste istiden. Resultaten kommer även att kunna bidra till att förutse östersjöregionens framtida respons på förändringar i klimatet.