I de södra delarna av östersjön har algblomning länge varit ett stort problem, medan det i Bottenviken inte förekommer alls. Vid Luleå tekniska universitet försöker man nu ta reda på vad det egentligen är som ger dessa skillnader i havsområdena. Resultaten hoppas forskarna ska göra att man förstår och kan möta framtidens klimatförändringar på ett bättre sätt.