Havs- och vattenmyndigheten har infört flera fiskestopp i månadsskiftet augusti-september. Den 29 augusti blev det stopp för torsk i Skagerrak med passiva redskap, och för makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och östersjön. Den 2 september blir det även stopp för svenskt fiske i Nordsjön. Orsakerna är att de tilldelade kvoterna fiskats upp.