Tyska forskare har undersökt vad som händer med växtplankton när havet försuras. De visade sig producera mindre av en kemikalie som heter dimetylsulfid, DMS. Denna gas stiger upp i atmosfären, reflekterar ut solljus och kyler planeten. Mindre DMS ger därför mer global uppvärmning i en ond cirkel.