I Kalifornien har forskare konstaterat att havsutterns återkomst har lett till att att sjögräset åter växer och stortrivs, trots att övergödningen är så kraftig att det inte borde finnas. Troligen en effekt av att havsuttern äter krabbor som äter snäckor som äter fintrådiga alger som annars kväver sjögräset.