Fiskodling vid Höga kusten har debatterats i sommar. Intresseföreningen Rädda Höga Kusten har ordnat protestmöten, medan flera fiskodlare i området ansöker om förnyade och utökade tillstånd för fiskodling. Nyligen blev forskare hotade av ägare till fiskodlingen.