Mikroalger från östersjön ska bli ett vapen både mot klimatförändringar och övergödning. Det är Linnéuniversitetet och cementfabriken i Degerhamn som försöker få renare rökgaser med hjälp av alger. På köpet får man energi från algerna.