Nu är Argos, Sveriges enda oceangående forskningsfartyg, skrotat. Sverige är ålagda att samla in marina miljödata, men idag finns ingen lösning på hur detta ska göras, eftersom det snart inte finns fartyg för utsjöprovtagning i något av våra havsområden.