De största företagen inom fiskodlingsindustrin har beslutat sig för att samarbeta för en större hållbarhet i verksamheten. Enligt Inger Näslund, expert fiskefrågor på Världsnaturfonden kan detta komma att förändra vattenbruket, och få dominoeffekter i hela den globala livsmedelsindustrin.