I takt med att isarna minskar runt Arktis ökar båttrafiken. På tre år har antalet fraktfartyg som seglar via Nordostpassagen mer än tiofaldigats. Men miljöorganisationerna oroar sig för oljeutsläpp, utsläpp av avlopp, luftföroreningar och spridning av främmande arter.